MATLAB cho Kỹ Thuật Kết Cấu

Khóa học này trang bị kiến thức và kỹ năng về MATLAB cho học viên ngành Kỹ Thuật Kết Cấu. Học xong khóa học này, học viên có thể sử dụng được MATLAB để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Ngoài việc trang bị kiến thức, khóa học còn hướng đến việc trang bị cho học viên kỹ năng học tập suốt đời. Mặc dù đây là khóa học trực tuyến nhưng chúng tôi đã cố gắng thiết kế, sắp xếp để tạo sự tương tác tối đa giữa các học viên với nhau và giữa học viên với người hướng dẫn.

Nội dung của khóa học hướng đến hai mục tiêu chính:

1. Hướng dẫn sử dụng MATLAB phổ thông

2. Hướng dẫn sử dụng MATLAB cho chuyên ngành Kỹ Thuật Kết Cấu.

Để đạt được mục tiêu thứ 2, chúng tôi hướng dẫn học viên sử dụng MATLAB để giải quyết, khảo sát một số bài toán cụ thể trong ngành Kỹ Thuật Kết Cấu. Điều này nhằm giúp học viên phát triển kỹ năng áp dụng các công cụ của MATLAB để giải quyết các bài toán chuyên ngành của mình đồng thời cung cấp cho học viên các công cụ hữu ích trong quá trình nghiên cứu.

Khi biên soạn khóa học này chúng tôi đã đặt hiệu quả truyền đạt lên trên hết. Vì vậy những vấn đề khác như tính chặt chẽ của ngôn ngữ, tính tối ưu của thuật toán, tính tổng quát của các phát biểu… có thể bị giảm nhẹ.


Cách tham gia khóa học như sau:

Bạn có thể tham gia học tự do các bài trong phần KHỞI ĐỘNG VỚI MATLAB. Sau đó xem sơ qua nội dung các bài tập từ Bài Tập 1 đến Bài Tập 9, nếu thấy hứng thú với khóa học thì bạn thực hiện Bài Tập 1 rồi gửi đến giảng viên để nhận tài khoản đăng nhập học tiếp các phần còn lại. Việc hạn chế học tự do các phần sau này nhằm đảm bảo không làm tốn thời gian của cả bạn và chúng tôi.

Sau khi kết thúc Bài Tập 9, bạn có thể xin đóng học phí để ủng hộ khóa học (bao nhiêu tùy ý, không đóng cũng không sao).

Có thể khóa học sẽ còn được tiếp tục sau Bài Tập 9, nếu bạn còn hứng thú. Khi đó xem như cuộc vui mới bắt đầu…

Course Information

Course Instructor

Nhan Dao Nhan Dao Author

PHẦN HỎI ĐÁP CHUNG

KHỞI ĐỘNG VỚI MATLAB

LÀM VIỆC VỚI MA TRẬN

LẬP TRÌNH VỚI MATLAB

VẼ ĐỒ THỊ

NHẬP, XUẤT DỮ LIỆU QUA FILE

Leave a Reply