SỬ DỤNG TRỢ GIÚP (HELP)

0

Mai mốt khi bạn đã xài MATLAB tốt rồi thì bạn sẽ không cần phải đi học Matlab nữa! Ha… ha… nói huề dzốn ghê!

Thực ra thì không ai có thể biết và sử dụng được hết các công cụ và tính năng của MATLAB cả. Bạn cũng vậy, bạn không thể biết hết về MATLAB mà chỉ cần có những kiến thức và kỹ năng cơ bản, sau đó muốn sử dụng thêm cái gì thì tự tìm tòi lấy. Một trong số những công cụ đắc lực phục vụ cho việc tìm hiểu thêm này là lệnh help.

Xem đây, bạn hãy đánh lệnh help sin vào Command Window rồi nhấn Enter. Kết quả là như thế này:

Ở đây nó đã giải thích cơ bản về vai trò của hàm sin và gợi ý các hàm liên quan (hàm asin, sind). Nếu muốn tìm hiểu tường tận hơn về hàm sin này và xem các ví dụ liên quan thì bạn click vào link “Reference page for sin” (trong Command Window của màn hình Matlab của bạn í, chứ không phải click vào cái link trên trang web này đâu). Hay lắm, các bạn nên click vào đó để tìm hiểu sơ qua.

Như vậy cấu trúc của lệnh help:

>>help tên_câu_lệnh

Câu lệnh help này dùng để xem chi tiết về một lệnh (hoặc hàm) mà bạn đã biết tên của nó. Trong trường hợp bạn muốn thực hiện một công việc nào đó mà không nhớ tên hàm hoặc câu lệnh để thực hiện công việc đó thì không thể sử dụng câu lệnh này.

Ví dụ, bạn muốn tìm hiểu về hàm tính giá trị tuyệt đối (absolute value) của một số, bạn không thể sử dụng lệnh:

>>help absolute

đơn giản vì “absolute” không phải là tên lệnh hay hàm gì hết. Không tin thì bạn gõ thử câu lệnh này vào Command Window của bạn rồi nhấn Enter thử xem sao.

Trong trường hợp này thì bạn phải làm sao? Đơn giản thôi, bạn hãy sử dụng câu lệnh lookfor như sau:

Sau khi đánh câu lệnh trên và Enter, Matlab sẽ tìm các câu lệnh hoặc các hàm thực hiện các công việc liên quan đến từ “absolute” và lần lượt xuất ra màn hình các lệnh này. Thường thì những lệnh được in ra đầu tiên có liên quan nhiều nhất đến từ này. Cụ thể ở đây, hàm abs là hàm tính giá trị tuyệt đối và được in ra đầu tiên.

Nếu bạn chờ cho đến khi Matlab kết thúc việc tìm kiếm này thì sẽ tốn khá nhiều thời gian. Khi bạn thấy trong các lệnh đã in ra có câu lệnh mình cần tìm thì bạn có thể dừng công việc tìm kiếm này lại bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + C (đè phím Ctrl xuống rồi nhấn tiếp phím C). Tổ hợp phím này có thể dừng việc xử lý, tính toán của Matlab lại trong mọi trường hợp.

Trước khi kết thúc bài học này, bạn hãy click chuột vào dòng nhập lệnh (>>) trong Command Window của Matlab và bấm phím mũi tên đi lên, xuống rồi quan sát và nhận xét thử nhé.