2 Replies to “HỎI ĐÁP”

  1. Thầy cho em hỏi các kí hiệu toán tử như ” hoặc” là nét gạch thằng đứng, ” khác” là nét dấu ngã. Làm sao để mình thể hiện nó ra. Vì trên bàn phím em không có các kí hiệu này. Cảm ơn thầy.

  2. Thường thì dấu ~ nằm ngay dưới phím Esc, phím | nằm ngay trên phím Enter. Mình chưa thấy bàn phím nào không có hai dấu này. Chụp hình bàn phím rồi gửi e-mail cho mình, mình chỉ phím đó cho.

Leave a Reply