GHI CHÚ THÍCH TRONG M-FILE

0

Mai mốt (không biết đến khi nào, có khi cái ngày đó không bao giờ đến!) khi bạn giỏi MATLAB rồi thì phần lớn thời gian bạn chỉ làm việc với M-file và file này sẽ chứa có khi đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dòng lệnh (mấy người viết hàng ngàn dòng lệnh vào một M-file thực ra là người chưa giỏi lắm!). Khi đó nếu bạn tắt cái M-file này đi rồi vài ngày sau mới mở lại thì có khi bạn không hiểu là bạn đã viết gì trong đó. Cái này mình gặp hoài. Có nhiều file mình viết vài tháng trước đây bây giờ dòm vô không hiểu là mình đã viết gì hết.

Để hỗ trợ mấy người đãng trí như mình thì các phần mềm lập trình, trong đó có MATLAB, cho phép người dùng viết ghi chú trong file cript. Điều này cũng dễ hiểu vì mấy tay viết ra các phần mềm lập trình phần nhiều cũng đãng trí!

Trong MATLAB, những nội dung ghi chú được đặt sau dấu %:

Khi chạy file này thì những nội dung bắt đầu từ dấu % đến cuối dòng (được thể hiện bằng màu xanh lá) sẽ không được Matlab đọc. Nói cách khác, những nội dung màu xanh này thì chỉ dành cho con người đọc thôi chứ Matlab nó hổng có thèm quan tâm.

Bạn có thấy là phần ghi chú của mình được viết bằng tiếng Việt không? Khè bạn cho vui thôi chứ sau khi lưu cái file này rồi mở lại nó lên thì mấy cái chữ tiếng Việt này sẽ biến thành cái tiếng gì ấy, khó đọc lắm. Vì vậy từ trước đến giờ mình chỉ ghi chú bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu thôi. Không biết mấy cái phiên bản mới hơn nó có hỗ trợ Unicode ngon lành hơn không.

Trước khi kết thúc nội dung này thì bạn hãy thêm 1 dấu % nữa vào dòng đầu tiên của file script (tức là bây giờ dòng đầu tiên bắt đầu bằng %%). Sau đó thêm một dòng cuối cùng có nội dung bất kỳ vào M-file trên, dòng này cũng bắt đầu bằng %%. Xem thử có gì khác lạ không rồi cho nhận xét.

Leave a Reply