5 Replies to “BÀI TẬP SỐ 2”

  1. Thưa thầy , em không thấy bài tập số 2 , báo là ” không có bản sẵn xem trước nào. Tệp nằm trong thùng rác của chủ sở hữa”

Leave a Reply