Chiều xoay của mô men

Trong hình vẽ dưới đây thì chiều xoay của mô men của lực \(F\) đối với điểm \(A\) là ngược chiều kim đồng hồ; chiều xoay của mô men của lực \(F\) đối với điểm \(B\) là cùng chiều kim đồng hồ.

Xem giải thích chi tiết trong video sau:

Tham khảo thêm: Xác định cánh tay đòn;