Mô men của một lực đối với một điểm

Hình vẽ dưới đây biểu diễn một vật thể phẳng chịu tác dụng của lực \(F\) trong mặt phẳng của nó. Nếu ta “chốt” điểm \(A\) lại (tưởng tượng khoan một cái lỗ tại điểm \(A\) rồi nhét vào đó một cái chốt để không cho nó di chuyển đi chổ khác) thì lực \(F\) sẽ có khuynh hướng làm cho vật thể xoay quanh điểm \(A\). Tác dụng làm xoay quanh điểm \(A\) của lực \(F\) được gọi là mô men của lực \(F\) đối với điểm \(A\). Như vậy mô men của một lực đối với một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng xoay của lực đối với điểm đó.

Dưới đây là các đại lượng liên quan đến mô men:

  1. Cánh tay đòn của một lực đối với một điểm.
  2. Độ lớn của mô men của một lực đối với một điểm.
  3. Chiều xoay của mô men của một lực đối với một điểm.