Độ lớn của mô men của một lực đối với một điểm

Độ lớn của mô men của một lực đối với một điểm được tính bằng tích giữa độ lớn của lực và cánh tay đòn của lực. Ví dụ, trong hình vẽ dưới đây thì độ lớn của mô men của lực \(F\) đối với điểm \(A\) là:

\(M= F\times d\)

Xem thêm: Chiều xoay của mô men