SAP2000

Khóa học SAP2000 lấy phần mềm SAP2000 làm phương tiện để hướng dẫn người học cách phân tích kết cấu công trình trong một phần mềm phần tử hữu hạn. Nắm vững những nội dung trong khóa học này sẽ giúp người học tự tin khi tiếp cận với các phần mềm phân tích kết cấu khác. Ngoài việc hướng dẫn sử dụng các công cụ để thực hiện việc xây dựng mô hình kết cấu, khóa học còn giải thích tường tận các thông số của các công cụ này. Nhờ đó người học chẳng những chỉ được học các “chiêu thức” mô phỏng mà còn có cơ hội để ôn lại hoặc học mới những khái niệm cơ học và kết cấu quan trọng. Đặc biệt, những gợi ý khảo sát thêm, những bình luận về các kết quả… sẽ từng bước trang bị cho học viên kỹ năng báo cáo, phân tích, đánh giá kết quả và nhất là góp phần nâng cao cảm nhận về kết cấu cho người học. Thông qua khóa học, học viên sẽ tự mình trả lời một cách rốt ráo những câu hỏi đại loại như:

  • Sự thay đổi độ cứng ảnh hưởng như thế nào đến nội lực của kết cấu?
  • Tại sao tải sàn truyền vào dầm lại được biểu diễn dưới dạng hình thang, tam giác? Việc truyền tải như vậy khi nào là hợp lý? Trong điều kiện làm việc bình thường của kết cấu thì sự truyền tải như vậy sai khác như thế nào?
  • Việc quy đổi tải hình thang, tam giác về phân bố đều được thực hiện trên cơ sở nào? Tại sao lại làm như vậy?
  • Nguyên tắc sắp xếp hoạt tải lên kết cấu là gì?

Thời gian học trung bình: 60 giờ (không kể thời gian tương tác với giảng viên thông qua các bài khám phá). Thời gian này có thể dài hoặc ngắn hơn tùy vào khả năng của người học.

Xem video hướng dẫn sử dụng khóa học dưới đây:

Đây là khóa học có thu phí. Học phí là 200.000đ/3 tháng. Nếu bạn muốn đăng ký để học thì xem quy định và hướng dẫn tại đây.

Course Information

Course Instructor

Nhan Dao Nhan Dao Author

Leave a Reply