Cộng/trừ hai ma trận với nhau

Trước hết tạo hai ma trận A và B như sau:

Để cộng hai ma trận với nhau, ta sử dụng toán tử “+”. Bây giờ bạn hãy cộng hai ma trận A và B bên trên lại với nhau thử xem. Câu lệnh thế nào ấy à? Đơn giản là như vầy nè:

>>A+B

Oops… Nó làm cái gì thế này? Có màu đỏ xuất hiện là biết mình sai rồi.

Copy cái dòng báo lỗi này rồi cho vào google dịch để cười tí cho thoải mái đi cái đã. Mình có một sở thích hơi bị kỳ dị là lâu lâu không biết làm gì thì mình copy một đoạn tiếng Anh nào đó trong sách rồi cho vào Google dịch để giải trí!!!

Thực ra ở đây Matlab nó báo là kích thước của hai ma trận A và B không giống nhau nên không có cộng lại với nhau được. Muốn cộng hai ma trận lại với nhau thì trước hết hai ma trận đó phải cùng kích thước cái đã.

Bây giờ yêu cầu bạn hãy tự tạo một ma trận ngẫu nhiên C có kích thước bằng với kích thước của ma trận A. Bạn hãy ghi dòng lệnh này xuống ô Comment bên dưới để mọi người cùng tham khảo, nhận xét và bàn luận xem nào.

Sau khi có ma trận C rồi, bạn hãy thực hiện phép cộng ma trận A và C theo lệnh:

>>A+C

Ở đây Matlab nó đã lấy các phần tử ở ma trận A cộng với các phần tử ở vị trí tương ứng trong ma trận C. Đó chính là phép cộng ma trận.

Để thực hiện phép trừ hai ma trận có cùng kích thước, ta sử dụng toán tử “-”.

Leave a Reply