ĐỐI TƯỢNG NÚT

0

Trọng tâm bài học

Biểu diễn của mô men trong không gian

Đối tượng nút

Khóa/mở khóa mô hình


Ví dụ 1

Phân tích hệ dầm chịu lực như hình vẽ sau:

Vật liệu: Bê tông B25.

Kích thước dầm: 20 cm x 30 cm

Gối tựa di động xoay một góc bằng 30 độ so với phương đứng.

Xem video hướng dẫn dưới đây:

Các lệnh tham khảo: Chọn đơn vị; Xây dựng mô hình từ kết cấu mẫu; Lưu mô hình; Thể hiện thông tin của nút; Gán gối tựa cho nút; Xoay trục tọa độ địa phương của nút; Định nghĩa vật liệu; Định nghĩa và gán tiết diện thanh; Gán tải cho nút


Ví dụ 2

Phân tích dầm có sơ đồ như bên dưới chịu chuyển vị cưỡng bức của gối tựa.

Vật liệu B25, bỏ qua trọng lượng bản thân.

Tiết diện dầm: 200 mm x 300 mm.

Gối tựa tại đầu mút bên phải bị lún xuống 4 cm.

Xem video hướng dẫn dưới đây:

Các lệnh tham khảo: Chọn đơn vị; Xây dựng mô hình từ kết cấu mẫu; Lưu mô hình; Gán gối tựa cho nút; Định nghĩa vật liệu; Định nghĩa và gán tiết diện thanh; Gán chuyển vị cưỡng bức cho gối tựa


Khám phá

  1. Quan sát các thành phần phản lực tại ngàm trong Ví dụ 1 trên đây. Bây giờ mở khóa mô hình ra, xoay gối tựa di động lại cho nó thẳng đứng rồi thực hiện phân tích lại. Quan sát các thành phần phản lực ngàm trong trường hợp mới này và so sánh với trường hợp trước đó. Giải thích?
  2. Trong Ví dụ 2 trên đây, đổi vật liệu bê tông thành B40 (trọng lượng riêng vẫn bằng 0). Phân tích lại bài toán và so sánh nội lực với trường hợp sử dụng vật liệu B25. Nhận xét, giải thích?

Thực hành

Bạn hãy thực hiện các bài tập thực hành tại đây.