BÀI TẬP MỞ ĐẦU

0

Ví dụ

Phân tích dầm đơn giản chịu lực như hình vẽ.

Các thông số dầm: nhịp \(L = 4 m\) , tiết diện \(b\times h = 200 mm \times 300 mm\)

Bê tông B20 có trọng lượng riêng \(w = 25 kN/m^3\), mô đun đàn hồi \(E=27 GPa\), hệ số nở ngang \(\mu = 0.2\).

Tải phân bố đều \(q = 20 kN/m\).


Xem và làm theo

Bạn hãy xem video bên dưới và làm theo.


Trọng tâm bài học

Chọn đơn vị

Xây dựng mô hình từ kết cấu mẫu

Các thông số của kết cấu dầm

Kích hoạt cửa sổ làm việc (nhắc lại)

Đóng, thêm cửa sổ thể hiện (nhắc lại)

Định nghĩa vật liệu


Kiến thức quan trọng

Bạn cần biết các bước cơ bản của việc giải một bài toán bằng SAP2000. Xem tại đây.


Khám phá

Bước 1: Bạn hãy tính xem mô men uốn lớn nhất trong một dầm đơn giản có nhịp bằng 4 m, chịu tải phân bố đều bằng 20 kN/m là bao nhiêu? Xem đáp án tại đây.

Bước 2: Bạn hãy xem kết quả mô men uốn lớn nhất mà SAP tính được là bao nhiêu? Bạn có nhận xét gì không? Hãy suy nghĩ xem tại sao? Xem giải thích tại đây.

Bước 3: Bạn hãy tính xem chuyển vị lớn nhất trong dầm tính theo lý thuyết là bao nhiêu? Xem đáp án tại đây.

Bước 4: Bạn hãy xem thử SAP tính được chuyển vị lớn nhất trong dầm là bao nhiêu? Nhận xét, giải thích? Gửi kết quả của bạn cho giáo viên hướng dẫn.


Thực hành

Bạn hãy hoàn thành các bài thực hành ở đây.