BÌA
LỜI NÓI ĐẦU
HƯỚNG DẪN CHUNG
Đăng ký thuê tài liệu Đăng ký tự học có định hướng Gợi ý cách đọc tài liệu
ĐỘNG ĐẤT VÀ CHUYỂN ĐỘNG NỀN
Kiến tạo mảng Đứt gãy Cơ chế xảy ra động đất Tiền chấn và dư chấn Mô men của một trận động đất Sóng động đất Chuyển động nền Dữ liệu gia tốc nền Các thông số hình học của động đất Các đặc trưng biên độ của chuyển động nền Thời gian rung động của chuyển động nền Thành phần tần số của băng gia tốc Phân biệt cấp và cường độ động đất Cấp động đất Cường độ động đất Tần suất và chu kỳ lặp của động đất Mô hình xác suất về khả năng lặp lại của động đất Ảnh hưởng của loại đất đến chuyển động nền ở bề mặt
HỆ MỘT BẬC TỰ DO
Đại cương về bài toán động lực học kết cấu Bậc tự do động lực học Mô tả dao động tự do Đặc trưng kết cấu trong hệ khối lượng - lò xo - cản nhớt Phương trình vi phân chủ đạo Xác định độ cứng của hệ một bậc tự do Dao động tự do không cản Dao động tự do có cản nhớt Phân tích phản ứng với chuyển động nền ETABS - Phân tích phản ứng với chuyển động nền ETABS - Phân tích phản ứng với lực động đất hữu hiệu Lực tĩnh tương đương Phổ phản ứng Dạng của phổ phản ứng Phổ thiết kế Phổ thiết kế theo TCVN 9386:2012
HỆ NHIỀU BẬC TỰ DO
Bậc tự do Hệ phương trình vi phân chủ đạo của hệ chịu tải trọng Quan sát dao động tự do không cản Phân tích mode dao động tự nhiên Tính trực dao của các mode Hệ quả của tính trực giao Sự độc lập tuyến tính của các mode Không gian mode Hệ phương trình vi phân chủ đạo của hệ chịu động đất Khai triển mode của lực động đất hữu hiệu Phương pháp chồng chất mode - Phần 1 Phương pháp chồng chất mode - Phần 2 Tính phản ứng của kết cấu theo phương pháp chồng chất mode Khối lượng hữu hiệu của các mode Số mode cần xét trong phương pháp chồng chất mode Phương pháp phổ phản ứng - Phần 1 Phương pháp phổ phản ứng - Phần 2 Phương pháp lực tĩnh tương đương Phương pháp phân tích theo lịch sử thời gian Cản cổ điển
HỆ PHI TUYẾN
Ứng xử phi tuyến của vật liệu Phi tuyến đàn hồi và phi tuyến dẻo Ứng xử phi tuyến ở các cấp độ Vòng ứng xử trễ Sự tiêu tán cơ năng Sự phá hoại của đối tượng có ứng xử phi tuyến dẻo Ứng xử song tuyến tính Phân tích ứng xử của hệ phi tuyến với chuyển động nền Độ dẻo yêu cầu của hệ phi tuyến Hệ tuyến tính tương ứng với hệ phi tuyến Các thông số ảnh hưởng đến độ dẻo yêu cầu Hệ số giảm cường độ ứng với độ dẻo cho trước Phổ phản ứng phi tuyến Tính chuyển vị lớn nhất dựa vào phổ phản ứng Quan hệ Ry - μ - Tn Dự đoán chuyển vị lớn nhất của hệ phi tuyến