Ngẫu lực (mô men tập trung)

Ngẫu lực là hệ lực gồm hai lực song song, ngược chiều, cùng độ lớn. Trong cơ học công trình người ta thường biểu diễn ngẫu lực dưới dạng mô men tập trung như hình vẽ dưới đây. Chú ý là chiều xoay của mô men tập trung cùng chiều với chiều của ngẫu lực.

Ngẫu lực có các đặc điểm sau:

  1. Chiếu ngẫu lực lên bất kỳ phương nào cũng bằng 0. Điều này dễ hiểu vì ngẫu lực gồm hai lực ngược chiều nhau.
  2. Mô men của ngẫu lực đối với bất kỳ điểm nào cũng bằng nhau và bằng \(F\times d\). Cái này tự chứng minh hoặc kiếm chổ khác tham khảo.