Kích hoạt cửa sổ làm việc

Sau khi tạo mới hoặc mở mô hình, chương trình sẽ mặc định tạo ra hai cửa sổ để thể hiện mô hình. Một cửa sổ thể hiện mô hình dưới dạng không gian ba chiều, một cửa sổ thể hiện mô hình tại một mặt phẳng lưới tọa độ nào đó như hình bên dưới. Thí dụ như hình dưới đây thì cửa sổ bên trái thể hiện mô hình dưới dạng ba chiều còn cửa sổ bên phải thể hiện mô hình tại mặt phẳng nằm ngang (mặt X-Y) tại tọa độ Z = 0. Bạn có thể phát hiện điều này thông qua tên của cửa sổ.

Trong số các cửa sổ thể hiện, chỉ có một cửa sổ là được kích hoạt. Cụ thể trong hình trên đây thì cửa sổ 3-D view đang được kích hoạt. SAP2000 tô sáng (màu xanh) cửa sổ đang được kích hoạt để phân biệt với các cửa sổ khác. Khi bạn thực hiện một câu lệnh thì kết quả của câu lệnh đó sẽ được cập nhật trên cửa sổ đang được kích hoạt. Thí dụ, nếu cửa sổ bên trái đang được kích hoạt thì sau khi bạn gán lực phân bố đều, lực phân bố đều đó sẽ được thể hiện trên cửa sổ này còn cửa sổ bên phải sẽ không thể hiện nó, ngay cả khi cửa sổ này đang thể hiện đối tượng bạn đang gán tải trọng.

Muốn kích hoạt cửa sổ nào thì click chuột trái vào cửa sổ đó.

Leave a Reply