Các thông số của kết cấu dầm

Sau khi lựa chọn kết cấu mẫu là Beam trong cửa sổ kết cấu mẫu của SAP2000 thì cửa sổ sau sẽ xuất hiện để yêu cầu người dùng xác định các thông số của kết cấu dầm:


Beam Dimensions: các thông số xác định sơ đồ hình học của dầm.

  • Number of Spans: số nhịp dầm.
  • Span Length: chiều dài của một nhịp dầm.
  • Use Custom Grid Spacing and Locate Origin: Lựa chọn hộp kiểm này và chọn nút lệnh Edit Grid bên cạnh để hiệu chỉnh nhịp dầm. Thường dùng để khai báo dầm không đều nhịp.

Section Properties: Lựa chọn tiết diện cho kết cấu.

  • Beams: Click vào ô này để lựa chọn tiết diện dầm trong danh sách xổ xuống. Nếu không tìm thấy tiết diện cần thiết, ta có thể tạo mới tiết diện bằng cách click vào nút lệnh có dấu “+” bên cạnh.

Chú ý: Trong khi mô hình kết cấu, ở bất cứ nơi nào có nút lệnh “+” ta luôn luôn có thể click vào đó để thêm, hiệu chỉnh… đại lượng tương ứng với ô bên trái nút lệnh này. Khi đó một cửa sổ giống hệt như cửa sổ định nghĩa đại lượng tương ứng sẽ xuất hiện. Cụ thể ở đây khi ta bấm vào nút lệnh “+” thì chương trình sẽ cho phép ta thêm, hiệu chỉnh các thông số về tiết diện thanh. Đây là một công cụ quan trọng giúp việc xây dựng mô hình kết cấu trở nên thoải mái, linh hoạt hơn.


Restraints: Khi chọn vào hộp kiểm này thì SAP2000 sẽ tự động thêm các gối tựa vào dầm. Nếu không chọn hộp kiểm này thì SAP2000 sẽ tạo hệ dầm mà không có gối tựa. Khi đó bạn phải tự gán gối tựa cho mô hình của mình.

Leave a Reply