Dời một lực từ vị trí này đến vị trí khác

Trong một mặt phẳng, khi dời lực tác dụng từ điểm này sang điểm khác ta sẽ được một lực và một mô men. Lực tại điểm mới có cùng hướng (gồm phương và chiều) và cùng độ lớn với lực tác dụng tại điểm cũ. Mô men được xác định bằng mô men của lực tác dụng tại điểm cũ, lấy đối với điểm mới.

Thí dụ, trong hình bên dưới, thay vì tác dụng lực như hình bên trái thì ta có thể tác dụng lực như hình bên phải mà không làm thay đổi tác dụng cơ học của nó (giả thiết rằng vật thể đang xét là tuyệt đối cứng). Ở trong hình này, ta đã dời lực \(F\) tác dụng tại điểm \(A\) đến điểm \(B\). Khi đó ta được một lực, bằng lực \(F\) tác dụng tại điểm \(A\), và một mô men được tính bằng \(M=F\times d\), với \(d\) là cánh tay đòn của lực \(F\) (tác dụng tại điểm \(A\)) lấy đối với điểm \(B\).