Quy định chung và hướng dẫn đăng ký khóa học SAP2000

Hãy đọc cẩn thận những nội dung dưới đây trước khi đăng ký khóa học.


Quy định chung

  1. Chúng tôi có quyền xóa tài khoản của bạn nếu phát hiện tài khoản của bạn được sử dụng để xâm hại đến lợi ích hoặc danh dự của người khác. Việc xóa tài khoản này không cần thông báo lý do. Nói chung bạn chỉ được sử dụng tài khoản để phục vụ cho việc học tập của chính bản thân bạn. Khi bạn đăng ký khóa học SAP2000 nghĩa là bạn đồng ý với nội dung này.
  2. Bạn cần phải tự mình hoàn thành các bài thực hành để bảo đảm bạn làm chủ được nội dung của từng bài học.
  3. Phần “Khám phá” trong mỗi bài học là những nội dung quan trọng, góp phần tạo nên một kỹ sư xịn. Bạn nên gửi kết quả khám phá của bạn đến chúng tôi để chúng tôi đánh giá/chỉnh sửa/định hướng lại kết quả khảo sát giúp bạn.

Hướng dẫn đăng ký

Bạn phải có địa chỉ gmail để đăng ký khóa học. Mọi trao đổi giữa bạn và chúng tôi đều sẽ được thực hiện qua địa chỉ gmail này. Bạn có thể sử dụng cùng một địa chỉ gmail cho nhiều khóa học.

Để đăng ký khóa học, bạn hãy nộp tiền (200.000đ) vào tài khoản có thông tin sau:

  • Chủ tài khoản: Đào Đình Nhân
  • Số tài khoản: 018 100 025 0710
  • Ngân hàng: Vietcombank, Chi nhánh Đông Sài Gòn
  • Nội dung nộp/chuyển tiền: SAP2000 tên_địa_chỉ_gmail

trong đó tên_địa_chỉ_gmail không chứa phần “@gmail.com”. Ví dụ, nếu địa chỉ gmail của bạn là xyzabc123@gmail.com thì nội dung chuyển tiền được ghi là:

SAP2000 xyzabc123

Sau khi nộp/chuyển tiền, bạn hãy gửi e-mail đến svaha.sap2000@gmail.com để thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo tài khoản cho bạn trong vòng 24 giờ sau khi nhận được học phí. Nếu bạn không nhận được thông tin đăng nhập sau 24 giờ nộp tiền thì hãy gọi điện thoại đến số 0918 379 733 để thông báo.

Chúng tôi sẽ không hoàn trả học phí sau khi tài khoản của bạn được khởi tạo thành công.