Cài đặt SAP2000

Vì chúng ta chỉ sử dụng phần mềm SAP2000 để phục vụ mục đích dạy-học nên bạn có thể sử dụng phần mềm bẻ khóa dưới đây. Nhiều khi gửi e-mail xin CSI license phục vụ mục đích đào tạo họ cũng cho nữa. Nhưng làm vậy tốn thời gian nên xài phần mềm bẻ khóa cho nhanh. Nếu bạn sử dụng phần mềm cho mục đích thiết kế, chúng tôi khuyên bạn hãy sử dụng phần mềm có bản quyền.

Download chương trình cài đặt và file bẻ khóa tại đây.

Nên tắt internet khi cài đặt và chọn No khi được hỏi “Do you want to activate a Standalone license?”

Sau khi cài đặt, giải nén file Crack.rar ra rồi chạy file “License Generator_DownLoadLy.iR.exe“. Nếu bạn không tìm thấy file này thì có nghĩa là phần mềm diệt virus đã nuốt mất nó rồi. Khi đó bạn hãy tắt phần mềm diệt virus và chế độ bảo vệ thời gian thực (Real-time protection) của Windows rồi giải nén lại. Sau khi chạy file exe trên đây thì  một file mới tên là lservrc sẽ được tạo ra trong thư mục Crack. Chép file lservrc này vào thư mục cài đặt SAP2000 (thường là C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 20).

Vậy là xong.

Khi chạy chương trình SAP2000 lên, bạn sẽ thấy nó thông báo là thời hạn sử dụng còn xxx ngày nữa. Bạn đừng lo. Sau thời hạn trên, bạn hãy vào link này để download file crack mới. Password giải nén là “www.downloadly.ir”.