Tính bề rộng vết nứt

Tiết diện chữ nhật

Nội lực:

Kích thước tiết diện:

Thông tin cốt thép:

Vật liệu: