Click vào từng sơ đồ để tính cụ thể

Tải phân bố đều Tải tập trung chính giữa Hai tải tập trung Tải tập trung lệch Tải phân bố đều một phần Tải tam giác đối xứng Tải tam giác lệch Tải hình thang